Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 37/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 23 listopada 2009 r.

Na podstawie otrzymanych dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG, Zarząd PZG podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków Polskiego Związku Golfa klubu Kalinowe Pola Golf Club.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny