Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 37/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 23 listopada 2009 r.

Na podstawie otrzymanych dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG, Zarząd PZG podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków Polskiego Związku Golfa klubu Kalinowe Pola Golf Club.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG