Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 38/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 23 listopada 2009 r.

Zgodnie z par. 24 ust.1 Statutu PZG, Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę o zaproszeniu gości na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane na dzień 25 listopada 2009r. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Lista gości zaproszonych przez Zarząd PZG na NWZD 25 listopada 2009 r.

Jolanta Makuch
Krzysztof Materna
Timothy Hyland
Andrzej Jesionek
Jan Musiolik
Romuald Szałagan
Zbigniew Folta
Ania Maliszewska
Hubert Basiński

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG