Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 39/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 07 grudnia 2009 r.

Zarząd PZG udzielił zgody na zorganizowanie przez Binowo Park Golf Club następujących turniejów w 2010 r.:
a. AEZ Mistrzostwa Polski Par
b. Mistrzostwa Polski Lekarzy

Turniej World Golfers Poland Championship 2010 oraz dwa wymienione powyżej, zostają objęte patronatem honorowym PZG.
Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG