Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 40/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 07 grudnia 2009 r.

Zarząd PZG ustalił i zatwierdził stawki ryczałtowe wynagrodzenia dla sędziów golfowych, wchodzących w skład Kadry sędziowskiej PZG w 2010r. Stawki są wyszczególnione w załączniku do uchwały. Całkowite koszty sędziowania turniejów GMS oraz wybranych turniejów innych serii (finałowe turnieje: PZGolf Junior Tour, Mid Amator Golf Tour, Senior Golf Tour), które zostaną sfinansowane ze środków PZG winny nie przekroczyć łącznie kwoty 40.300 zł.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG