Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 42/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w następujących sprawach:

1. Zatwierdzenie regulaminu Komisji HCP PZG.
2. Zatwierdzenie regulaminu Komisji Kalibracyjnej PZG.

Poszczególne regulaminy stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną, 3 głosy za, jeden nieobecny.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG