Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 43/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 17 grudnia 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w następujących sprawach:

1. Zatwierdzenie kalendarza turniejów mistrzowskich PZG – Golf Master Series 2010.
2. Zatwierdzenie listy turniejów rankingowych PZG 2010.
3. Zatwierdzenie kalendarza obozów kadry juniorów PZG 2010.
4. Zatwierdzenie listy turniejów międzynarodowych, m. in. EGA, w których będą uczestniczyli reprezentanci Polski w sezonie 2010.

Kalendarz turniejów i obozów kadry juniorów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną 3 głosy za podjęciem, jeden nieobecny.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant

Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG