Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nowa usługa w PZG Eagle dla klubów golfowych

Nowa usługa w PZG Eagle dla klubów golfowych.

W dniu 25 stycznia br. w PZG Eagle zostaną udostępnione testowe (do odwołania) metody web serwisowe, dzięki którym możliwe będzie pobieranie przez kluby golfowe zarejestrowane w Polskim Związku Golfa danych zarejestrowanych w centralnej bazie PZG Eagle w celu ich prezentacji na stronach klubowych. Możliwe będzie pobranie danych dotyczących:

  • klubów,
  • członków PZG (w tym danych gracza, historii HCP, itd.),
  • pól golfowych oraz tee na polach,
  • turniejów (w tym listy turniejów, szczegółowych danych turnieju, listy graczy w turnieju, klasyfikacji końcowej turnieju, szczegółowych wyników graczy w turnieju).

Większość metod pobiera w wywołaniu parametry filtrowania i sortowania zwracanych danych, dzięki czemu możliwe jest pobieranie interesujących nas danych np. listy założonych turniejów, listy zakończonych turniejów w sezonie, listy graczy zapisanych na turniej, listy pól 9-cio dołkowych itd.

Szczegółowa lista metod wraz z opisem zawarta jest w pliku pomocy, który będzie udostępniony w panelu administracyjnym PZG Eagle w górnym, prawym rogu, pod linkiem Eagle Web Serwis Pomoc.

Do prawidłowego korzystania z metod web serwisowych niezbędne jest wprowadzenie publicznego adresu IP komputera (serwera) używanego przez klub golfowy na listę dozwolonych adresów. Możliwość wprowadzania adresów IP posiada jedynie główny administrator systemu PZG Eagle. Prosimy o zgłaszanie chęci korzystania z metod web serwisowych Panu Jackowi Gazeckiemu wraz z wskazaniem adresu IP komputera, z którego metody będą wywoływane.

W przypadku wywołania metody web serwisowej z komputera, nie posiadającego uprawnień do korzystania z web serwisu PZG Eagle, zostanie zwrócony wyjątek, a powód wystąpienia wyjątku zostanie podany w jego treści.

Ze względu na testowe udostępnienie metod web serwisowych oraz możliwe występowanie błędów, prosimy o kierowanie wszelkich uwagi dotyczących działania jak i zawartości web serwisów na mail golf@integral-tech.pl.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG