Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Sprawozdanie Zarządu PZG za 2009

Zarząd PZG informuje, że na stronie internetowej Polskiego Związku Golfa, w zakładce „PZG”, pod adresem: http://www.pzgolf.pl/sprawozdanie-zarzadu-za-rok-2009/ zamieszczono dokumenty do rocznego sprawozdania Zarządu PZG za rok 2009. Materiał zawiera: raport z wykonania programu promocji Playgolf w 2009 roku oraz raport medialny za 2009 rok wraz z załącznikami (oba raporty przygotowane przez G24), sprawozdania komisji problemowych PZG oraz informacje finansowe. Pozostałe dokumenty będą sukcesywnie umieszczane na stronie w najbliższych tygodniach, zgodnie z wymaganiami Statutu PZG, w okresie poprzedzającym zwołanie Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG. Dokumenty są dostępne po zalogowaniu się przez członków PZG.

Warszawa, 20 stycznia 2010 r.

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG