Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 01/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 11 stycznia 2010

Zarząd PZG, na wniosek Komisji Sędziowskiej PZG z dnia 7 stycznia 2010 r., zatwierdził wyniki weryfikacji sędziów PZG, przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi „Zasadami klasyfikacji i weryfikacji sędziów PZG”. Uchwała Komisji Sędziowskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zarządu PZG.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG