Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 04/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w sprawie:

  1. zawarcia umowy z właścicielem pola golfowego Toya Golf & Country Club o współpracy sportowej (organizacja obozów sportowych kadry narodowej juniorów) w roku 2010.

  2. zawarcia aneksu do umowy z właścicielem pola golfowego Lisia Polana o współpracy sportowej (organizacja obozów sportowych kadry narodowej juniorów) w roku 2010.

  3. podpisania aneksu z Akademią Golfa Mike O’Brien na prowadzenie obozów kadry w roku 2010.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną. 

Prezes Zarządu                                                                                                        
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki                                                                                                       

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG