Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 05/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 stycznia 2010 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdził następujące dokumenty:
 
1.    Regulamin Główny Turniejów GMS 2010.
2.    Regulaminy szczegółowe Turniejów GMS 2010.
3.    Regulamin Rankingu PZG 2010 oraz punktację dla kategorii turniejów rankingowych.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik do uchwały i zostaną opublikowane na stronie turniejowej portalu PZG.
 
Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG