Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiany w Regułach Gry w Golfa

Zgodnie z dwuletnim cyklem, została wydana najnowsza wersja „Decisions on the Rules of Golf 2010-2011″ opracowana wspólnie przez R&A i USGA. Najważniejsza zmiana mówi o tym, ze na karcie wyników gracz musi zapisać swój handicap gry, który otrzymuje golfista grający z określonych tee na określonym polu, a nie jak było do tej pory handicap dokładny nadany i aktualizowany w Systemie Handicapowym. O wprowadzonych zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku można przeczytać tutaj.

W wyniku wspólnego projektu badawczego R&A i USGA sprecyzowano nowe specyfikacje dotyczące rowków na licach kijów golfowych. Badania wykazały, że obecnie stosowane rowki umożliwiają graczom uzyskiwanie równie dużego spinu przy grze z rough’u jak z fairway’a, co powoduje spadek znaczenia takiej umiejętności gry, jak dokładność. Zmiany Reguł dotyczące kijów golfowych z – tutaj.

Jednocześnie zostało wydane wspólne oświadczenie R&A I USGA w sprawie urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń do pomiaru odległości. Podobnie jak w przypadku sprzętu golfowego, Reguły Gry w Golfa mają za zadanie chronić najlepsze tradycje golfa, aby nie dopuścić do sytuacji, w której przewaga technologiczna liczy się bardziej niż umiejętności. Umiejętności powinny pozostać dominującym elementem decydującym o wygranej. Korzystanie z urządzenia do pomiaru odległości, dostarczającego tych samych informacji, co książeczka z opisem odległości lub znaczniki usytuowane na polu nie jest traktowane, jako umniejszanie poziomu umiejętności potrzebnych do gry w golfa. Oświadczenie znajduje się  tutaj.

Komisja Sędziowska

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG