Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie PZG

Komunikat z dnia 24 lutego 2010 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwałą nr 07/10 z dnia 23 lutego 2010 r. zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie (S-W WZD) Delegatów PZG w dniu 22 kwietnia 2010 r. w Warszawie.

Zawiadomienie o zwołaniu S-W WZD wraz z propozycją porządku obrad zostanie wysłane drogą elektroniczną (serwis PZG Eagle) do klubów zrzeszonych w PZG nie później niż w dniu 10 marca br., na 6 tygodni przed Walnym. Zgodnie z postanowieniami §26 pkt.1 Statutu PZG, członkom Związku przysługuje prawo zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia wniosku o uzupełnienie porządku dziennego.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG