Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 06/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 23 lutego 2010 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa, na wniosek Komisji Sędziowskiej PZG, zatwierdził następujące dokumenty:

  1. Uchwały nr 2 i nr 3 Komisji Sędziowskiej PZG
  2. Kadra sędziów PZG na rok 2010 r.
  3. Obsada sędziowska w turniejach GMS i innych wybranych turniejach w 2010 r.

Uchwały i dokumenty Komisji Sędziowskiej PZG stanowią załączniki do niniejszej uchwały

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny