Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 07/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 23 lutego 2010 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa, działając w trybie §26, podjął uchwałę o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów (S-WWZD) w dniu 22 kwietnia 2010 r. w Warszawie.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG