Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Ubezpieczenia NNW i OC dla członków PZG

Mając na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i komfortu gry członków Polskiego Związek Golfa opracowany został we współpracy z HDI-Gerling Polska Towarzystwem Ubezpieczeniowym S.A.Partnerem Ubezpieczeniowym PZG dedykowany program ubezpieczeniowy w zakresie ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ryzyka odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu szkód wyrządzonych podczas gry w golfa.

Uprawianie golfa, jak każdego innego sportu, wiąże się z możliwym ryzykiem doznania urazów w wyniku nieszczęśliwych wypadków podczas gry, a także spowodowania uszkodzenia ciała i w konsekwencji rozstroju zdrowia współzawodników oraz osób trzecich. Gra w golfa wiąże się też z ryzykiem spowodowania uszkodzenia lub zniszczenia mienia osób trzecich (np. zawinionego uszkodzenia cudzego sprzętu golfowego albo wybicia szyby w sąsiadującym budynku lub zaparkowanym w pobliżu samochodzie).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje członków PZG legitymujących się ważnymi Kartami HCP PZG lub Zielonymi Kartami z HCP Klubowym. Dzięki temu, że HDI został Partnerem Ubezpieczeniowym PZG, składka ubezpieczeniowa nie obciąża dodatkowo golfistów i zawiera się w dotychczasowej rocznej opłacie członkowskiej, tzn. w kwotach: 20 zł dla juniorów do lat 18, młodzieży do lat 25 oraz 150 zł dla pozostałych osób zrzeszonych w PZG.

Podstawowe informacje o programie ubezpieczenia przedstawia poniższy certyfikat HDI-Gerling

 width=

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia NNW i OC dla członków PZG znajdują się tutaj

Partner Strategiczny

Partner Generalny