Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 11/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 04.03.2010 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa upoważnił Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa ds. finansowych do zawarcia następujących umów z firmą ubezpieczeniową HDI-Gerling:

1. Umowa o odpłatne świadczenie usług reklamowych przez PZG na rzecz HDI-Gerling
2. Umowa o odpłatne świadczenie usług ubezpieczenia grupowego przez HDI-Gerling w zakresie NNW i OC w Polsce i zagranicą (oprócz USA i Kanady) na rzecz osób fizycznych, członków klubów golfowych zrzeszonych w Polskim Związku Golfa.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG