Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiany w Statucie PZG zatwierdzone przez KRS

15 marca 2010 r. KRS zarejestrował niektóre zmiany w Statucie PZG, uchwalone przez NWZD w dniu 25 listopada 2009 r. w Warszawie.Nowy, zatwierdzony przez KRS i MSiT, tekst jednolity Statutu PZG jest zamieszczony na http://www.pzgolf.pl/pzg/.

Zgodnie z wezwaniem KRS z 15 marca 2010 r. (otrzymanym 22 marca 2010 r.), przekazano do KRS zatwierdzony tekst jednolity, który zostanie umieszczony na http://www.pzgolf.pl/pzg/ po otrzymaniu odpisu.

Dla zainteresowanych, przedstawiamy poniżej kalendarium obiegu dokumentacji pomiędzy PZG, MSiT oraz KRS w powyższej sprawie. Pełne kopie dokumentacji zawarte są w załącznikach.

• 18 grudnia 2009 r. – Załącznik nr 1

• 5 stycznia 2010 r. (otrzymane 11 stycznia 2010 r.) – Załącznik nr 2

• 14 stycznia 2010 r. – Załącznik nr 3

• 27 stycznia 2010 r. (otrzymane 2 lutego 2010 r.) – Załącznik nr 4

• 11 lutego 2010 r. – Załącznik nr 5

• 17 lutego 2010 r. – Załącznik nr 6

• 19 lutego 2010 r. (otrzymane 24 lutego 2010 r.) – Załącznik nr 7

• 24 lutego 2010 r. (otrzymane 2 marca 2010 r.) – Załącznik nr 8

• 4 marca 2010 r. – Załącznik nr 9

• 15 marca 2010 r. (otrzymane 22 marca 2010 r.) – Załącznik nr 10

• 23 marca 2010 r. – Załącznik nr 11

• 24 marca 2010 r. – Załącznik nr 12

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG