Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Przetwarzanie danych osobowych i komunikaty z PZG Eagle

W nawiązaniu do ostatniego komunikatu na temat zmodernizowanej wersji systemu PZG Eagle, informujemy bardziej szczegółowo o istotnej, nowej funkcjonalności, dotyczącej opcji przetwarzania danych osobowych oraz wysyłania/otrzymywania komunikatów za pomocą systemu pocztowego aplikacji. W ostatnim okresie nasiliły się bowiem skargi od członków PZG na nadużywanie przez niektórych administratorów funkcji wysyłania komunikatów, szczególnie tych o charakterze komercyjnym. Są one, wg tych opinii, niepotrzebnie kierowane do wszystkich członków PZG, w tym osób które nie są nimi zainteresowane. Niektórzy użytkownicy systemu uważali również, że brak możliwości cofnięcia raz udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych jest istotną ułomnością systemu.

Nowa wersja PZG Eagle zawiera rozwiązanie obu zaobserwowanych problemów.

  1. Przetwarzanie danych osobowych – obecnie dla wszystkich posiadaczy kart HCP PZG i ZK HCP Klubowy PZG systemowo ustawiono zgodę na przetwarzanie danych osobowych w opcji „Zapytaj mnie później”. Oznacza to, że zgoda na przetwarzanie danych została systemowo wycofana. Zmiany ustawienia na „Wyrażam zgodę” lub „Nie wyrażam zgody” można dokonać każdorazowo w formularzu edycji danych osobowych. Do formularza zmiany danych osobowych można dotrzeć poprzez linki „zapomniałem hasła” lub „zmieniam swoje dane” w zakładce głównej „PZG” w okienku logowania na konto, będąc niezalogowanym. Informujemy, że dane osobowe nie są obecnie ani nie były w przeszłości przetwarzane dla celów marketingowych.
  2. Otrzymywanie komunikatów – Każdy posiadacz karty HCP PZG lub ZK HCP Klubowy PZG, który zgłosił poprawny adres e-mail do bazy danych PZG Eagle ma prawo otrzymywać komunikaty wysyłane przez system pocztowy aplikacji. Uprawnienia do wysyłania komunikatów posiadają: Administrator PZG, Asystent Administratora PZG, administratorzy klubów zrzeszonych w PZG, organizatorzy turniejów PZG, Komisja HCP PZG oraz Komisja HCP klubu. Wprowadzono opcję wyrażenia przez członka PZG zgody na otrzymywanie komunikatów w formularzu edycji danych osobowych. Sposób uruchomienia tego formularza opisano w pkt.1. W przypadku nie wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów, do osób tych w dalszym ciągu będą docierały komunikaty systemowe (np. potwierdzenia przeniesienia między klubami, zmiany HCP przez rundę EDS, zmiana hasła i inne oraz komunikaty wyłącznie od Administratora PZG), zaś wyłączone zostaną komunikaty od pozostałych administratorów.

Dodatkowo, do formularza edycji danych osobowych można dotrzeć poprzez zakładkę „Członkowie PZG”, następnie „Zmiana HCP” i „Moje dane”.

W razie zastrzeżeń lub pytań prosimy się kontaktować ze swoim klubem macierzystym z prośbą o przekazanie sprawy do PZG.

W najbliższym czasie zostanie uruchomiona funkcja kierowania komunikatów do członków PZG, reprezentujących poszczególne kategorie wiekowe: juniorów, 19-34, mid-amatorów oraz seniorów. Pozwoli to na kolejne zawężenie grupy docelowej odbiorców komunikatów i ułatwi dotarcie do zainteresowanych.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG