Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 14/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę o spisaniu w przychody nadzwyczajne nagród niewypłaconych 5 zawodnikom biorącym udział w turniejach Polish Open organizowanych przez PZG w latach (2006-2007). Kilkukrotne monity, wysłane w okresie od przyznania nagród do dnia 15 kwietnia 2010 r., w sprawie przekazania danych umożliwiających wypłatę zaległych nagród pozostały bez odpowiedzi. Suma niewypłaconych kwot, które zostaną spisane w przychody nadzwyczajne wynosi 5.617,00 zł. Jednocześnie, Zarząd PZG postanowił przeznaczyć całą kwotę spisanych przychodów nadzwyczajnych z powyższego tytułu na dofinansowanie startu studenckiej reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Hiszpanii w dniach 08.06 do 12.06.2010 r.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG