Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 15/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdził następujące dokumenty finansowe, przygotowane przez księgową Związku:

1. Bilans Polskiego Związku Golfa na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz na dzień 31 marca 2010.
2. Rachunek zysków i strat Polskiego Związku Golfa za rok 2009 oraz I kwartał 2010.

Powyższe sprawozdania zostały zbadane przez audytora i zostały umieszczone do wglądu członków na portalu PZG.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny