Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 16/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zarząd Polskiego Związku zatwierdził i wystosował zaproszenia do przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, Sejmu i Senatu RP, sponsorów PZG, PGA Polska, przedstawicieli mediów golfowych oraz środowiska golfowego do udziału w Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 22 kwietnia br. w Warszawie. Poniżej zamieszczono listę gości (w kolejności alfabetycznej), którzy potwierdzili swój udział w spotkaniu.

[TABLE=118]

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.
Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG