Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 23/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 17 czerwca 2010 r.

W związku z zalaniem przez powódź pola golfowego w Rajszewie, Zarząd PZG postanowił przenieść turniej „Klubowe Mistrzostwa Polski – grupa kwalifikacyjna” na pole golfowe Rosa Private Golf Club. Termin rozgrywek nie ulega zmianie.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Prezes Zarządu
Marek Michałowski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny