Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Porozumienie między Polskim Związkiem Golfa i G24 Group

Uprzejmie informujemy w dniu 28 września 2010 doszło do kolejnego spotkania zarządów: Polskiego Związku Golfa oraz G24 Group Sp. z o.o., którego celem było podsumowanie wspólnych działań obydwu podmiotów w latach 2008-2010 oraz określenie szans dla dalszej, tak ścisłej współpracy.

 pzgok

Po przeanalizowaniu wszystkich faktów i prognoz rynkowych, obydwie strony zgodnie doszły do wniosku, że obowiązujące umowy o przekazaniu praw marketingowych oraz obsłudze marketingowej powinny obowiązywać tylko do końca 2010 roku. Po tym okresie każda z ww. umów przestaje obowiązywać.

Prezesi Marek Michałowski i Jacek Gulmantowicz podziękowali sobie wzajemnie za trud włożony w rozwój polskiego rynku golfowego i dotychczasową współpracę oraz zadeklarowali gotowość do wspólnych działań w przyszłości w ramach wybranych projektów realizowanych przez obydwa podmioty.

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG