Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 31/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 2 września 2010 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa po zasięgnięciu opinii Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej PZG w kwestii poprawności i zupełności dokumentacji załączonej do wniosku o przyjęcie w poczet członków Polskiego Związku Golfa Klubu Golfowego Golf Park Gdynia  – postanowił o przyjęciu w poczet członków Polskiego Związku Golfa  – klubu Golf Park Gdynia.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Prezes Zarządu                                                            Protokolant
Marek Michałowski                                                        Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG