Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 32/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 2 września 2010 r.

Zarząd  Polskiego Związku Golfa  po przeanalizowaniu poprawności i zupełności dokumentacji załączonej do wniosku o przyjęcie – przekształcenie i przejecie dorobku prawnego Sand Valley Golf & Country Club na Sand Valley Golf Club  – postanowił uwzględnić wniosek w całości i dokonać odpowiednich zmian.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Prezes Zarządu                                                   Protokolant
Marek Michałowski                                               Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG