Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zaświadczenia dla członków Kadry Narodowej

Członkowie Kadry Narodowej ubiegający się o wydanie dokumentów dla szkół, poświadczających przynależność do Kadry Narodowej oraz osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym, proszeni są o nadsyłanie na adres poczty elektronicznej biuro@pzgolf.pl następujących informacji:

1) Turnieje w jakich kadrowicz brał udział (nazwa, data, miejsce) wraz z zajętą lokatą.
2) Nazwa i adres szkoły do jakiej kadrowicz uczęszcza wraz z imieniem i nazwiskiem osoby sprawującej funkcję dyrektora szkoły.
3) Aktualny adres poczty elektronicznej rodzica lub opiekuna prawnego, na który zostanie wysłana kopia wystawionego dokumentu w formacie PDF.

Zaświadczenia będą wystawiane lub przesyłane do szkół po uprzednim zasięgnięciu przez Biuro PZG opinii Trenera Kadry Narodowej.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG