Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Spotkanie Zarządów PZG i PGA Polska

Dnia 14 grudnia 2010 r. doszło do spotkania Zarządu PZG z Zarządem PGA Polska. Celem spotkania było omówienie stanu rozwoju golfa w Polsce oraz wypracowanie zasad przyszłej ścisłej współpracy pomiędzy dwiema organizacjami odpowiedzialnymi za rozwój i promocję golfa na terenie kraju.

pzg-pga.jpg

Strony doszły do porozumienia, że w obliczu obowiązujących regulacji ustawy o sporcie z 2010 r., zaleceń Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w perspektywie włączenia golfa do międzynarodowego ruchu olimpijskiego, konieczne będzie, połączenie wysiłków organizacyjnych obu federacji zrzeszonych w ponadnarodowych strukturach.

Ustalono warunki na jakich w niedalekiej przyszłości PGA Polska przystąpi do PZG w charakterze członka zwyczajnego, jako niezależna i samorządna organizacja reprezentująca golfistów zawodowych w Polsce. Dodatkowo, omówiono problematykę zwiększenia zasięgu szkolenia i doskonalenia zawodowego trenerów i instruktorów golfa na terenie Polski, a także opracowano założenia do przyszłej współpracy przy realizacji Programu Zielona Karta.


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG