Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 36/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 20 października 2010 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa ustanowił następujące klasy sportowe w golfie dla zawodników zrzeszonych w PZG:

1. Mistrzowska Międzynarodowa (MM) – zawodnicy z dokładnym HCP do 0,0;
2. Mistrzowska (M) – zawodnicy z dokładnym HCP od 0,1 do 2,4;
3. Klasa I – zawodnicy z dokładnym HCP od 2,5 do 3,4;
4. Klasa II – zawodnicy z dokładnym HCP od 3,5 do 4,4;
5.Klasa III – zawodnicy z dokładnym HCP od 4,5 do 6,4.

Niezależnie od klasyfikacji związanej z osiągnięciem odpowiedniego HCP przez zawodników zrzeszonych w PZG, Zarząd PZG może przyznać klasę sportową PZG członkowi PGA Polska na pisemny wniosek Zarządu PGA Polska zawierający dokumentację poświadczającą osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Traci moc obowiązującą uchwała nr 01/08 Zarządu PZG z dnia 15.01.2008 r.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

W imieniu Polskiego Związku Golfa

Prezes Zarządu
Marek Michałowski

Protokolant
Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG