Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 37/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 20 października 2010 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa postanowił objąć patronatem honorowym konkurs Handicap Golf Challenge.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

W imieniu Polskiego Związku Golfa

Prezes Zarządu
Marek Michałowski

Protokolant
Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG