Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 38/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 grudnia 2010 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala „Regulamin powoływania kadry narodowej w golfie oraz zasady i warunki reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych”
Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią (Regulamin.pdf).
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
W imieniu Zarządu Polskiego Związku Golfa

Prezes Zarządu
Marek Michałowski

Protokolant
Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG