Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiany w komisjach problemowych Zarządu PZG

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 31 stycznia 2011r. została przyjęta rezygnacja Jolanty Makuch z funkcji Przewodniczącej Komisji Sędziowskiej. Tym samym, Zarząd podjął uchwałę o odwołaniu dotychczasowego składu Komisji, jednocześnie powołując na Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej Krzysztofa Górę, któremu zgodnie z §31 ust. 2 Statutu PZG zostało powierzone zadanie skompletowania pozostałego jej składu.

Dodatkowo, w związku z prowadzoną reorganizacją w PZG odwołano cały skład Komisji Sportowo-Turniejowej. W najbliższych tygodniach Zarząd podejmie decyzję o dalszym kierunku działalności przedmiotowej Komisji, jej składzie, obowiązkach i obszarze działalności.

Zarząd PZG dziękuje wszystkim dotychczasowym członkom Komisji za owocną współpracę, specjalne słowa uznania kierując pod adresem Pani Jolanty Makuch, za szczególne i sumienne zaangażowanie w wykonywanie powierzonych jej obowiązków, w tym w upowszechnianie wiedzy z zakresu Reguł Gry w Golfa w polskim środowisku golfowym.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG