Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Golfiści ubezpieczeni dzięki HDI-Gerling Polska

Z przyjemnością informujemy, że Zarządowi Polskiego Związku Golfa udało się odnowić bardzo korzystną umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym HDI-Gerling Polska, na mocy której golfiści posiadający kartę handicapową są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych podczas gry w golfa.

Zgodnie z ustawą o sporcie to na klubach spoczywa obowiązek ubezpieczenia zawodników w zakresie NNW. Dzięki współpracy między Polskim Związkiem Golfa a HDI-Gerling ochrona ubezpieczeniowa obejmuje członków PZG legitymujących się ważnymi kartami HCP PZG lub Zielonymi Kartami z HCP Klubowym, co zwalnia kluby z prawnego wymogu ubezpieczania.

Ubezpieczenie obejmuje amatorskie oraz zawodowe uprawianie golfa, w tym udział w krajowych turniejach, odbywających się pod auspicjami PZG oraz w międzynarodowych turniejach golfowych w ramach reprezentacji kraju powoływanej przez związek.

Uprawianie golfa, jak każdego innego sportu, wiąże się z możliwym ryzykiem doznania urazów w wyniku nieszczęśliwych wypadków podczas gry, a także spowodowania uszkodzenia ciała i w konsekwencji rozstroju zdrowia współzawodników oraz osób trzecich. Gra w golfa wiąże się też z ryzykiem spowodowania uszkodzenia lub zniszczenia mienia osób trzecich (np. zawinionego uszkodzenia cudzego sprzętu golfowego albo wybicia szyby w sąsiadującym budynku lub zaparkowanym w pobliżu samochodzie).

HdI


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG