Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kurs dla kandydatów na sędziów golfowych

Komisja sędziowska Polskiego Związku Golfa zaprasza na „Kurs podstawowy i egzamin z Reguł Gry w Golfa dla kandydatów na sędziów golfowych” organizowany w dniach 12 – 14 kwietnia 2011 r. w Binowie.

Informacje o szkoleniu

Dla kogo:
Kurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu Reguł Gry w Golfa, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem przyszłościowych kwalifikacji sędziowskich, uprawniających do sędziowania turniejów golfowych.
Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do ubiegania się o certyfikat i licencję sędziego PZG.

Program szkolenia:
Program szkolenia opracowany został na podstawie standardowych programów szkoleniowych R&A Rules Limited.
Zakres tematyczny – zagadnienia:
1. Etykieta, właściwe postępowanie na polu golfowym
2. Definicje – jako podstawa prawidłowej oceny zdarzenia,
3. Obowiązki zawodnika Reg.4- Reg.6
4. Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem piłki Reg.10- Reg.19
5. Sytuacje i procedury stosowania uwolnień Reg.20-Reg.28
6. Systemy gry
7. Sprzęt
8. Reguły Lokalne, Regulamin Turnieju
9. Sędzia golfowy – rola, obowiązki, styl pracy, etyka

Metodyka:
Zajęcia będą prowadzone w formie:
1. Wykładów,
2. Prezentacji video(około 50 krótkich filmów z bazy R&A i własnej),
3. Prezentacji na polu,
4. Ćwiczeń praktycznych na polu.

Uczestnicy otrzymają drogą internetową zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu.
Kurs kończy się nieobowiązkowym egzaminem w formie testu składającego się z dwóch części:
1. 50 pytań typu prawda/fałsz, (60% oceny ogólnej)
2. 20 pytań z odpowiedziami wielokrotnego wyboru, (40% oceny ogólnej)

Egzamin obejmuje materiał:
1. “Reguł Gry w Golfa 2008-2011”
2. “Decisions on the Rules of Golf 2010-2011”
Zaliczenie egzaminu: uzyskanie wyniku co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi.
Egzamin poprawkowy – termin zostanie ustalony podczas trwania kursu, najpóźniej do 16 lipca 2011 r.

Prowadzenie:
Sędziowie Kadry Sędziów PZG klasy I z certyfikatami R&A: Jerzy Błaszczuk, Jolanta Makuch, Zbigniew Górecki
Informacje dodatkowe:

Liczba uczestników: minimum 12 osób, maksymalnie 25
Czas trwania: dwa dni szkolenia – 16 godzin ; dzień trzeci – egzamin 1,5 godz
Wyżywienie: Restauracja Binowo Club

Zakres tematyczny
– Etykieta, właściwe postępowanie na polu golfowym 0.5 godz.
– Definicje – jako podstawa prawidłowej oceny zdarzenia 1,5 godz.
– Obowiązki zawodnika Reg.4- Reg.6 1 godz.
– Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem piłki Reg.10- Reg.19 3 godz.
– Sytuacje i procedury stosowania uwolnień Reg.20-Reg.28 3 godz.
– Systemy gry 1 godz.
– Sprzęt 1 godz.
– Reguły Lokalne, Regulamin Turnieju 0,5 godz.
– Sędzia golfowy- rola, obowiązki, styl pracy, etyka. 0,5 godz.
– Prezentacja na polu 4 godz.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w kursie jest przesłanie wypełnionej Karty Uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty za kurs.

Koszt kursu:

Koszt szkolenia – 1150 zł
Koszt szkolenia bez egzaminu – 850 zł
Koszt szkolenia bez noclegów – 970 zł
Koszt szkolenia bez noclegów i bez posiłków – 735 zł
Koszt szkolenia bez kosztów pobytu i bez egzaminu – 435 zł
Bliższe informacje: Krzysztof Góra : rules@pzgolf.pl Tel. 0604 593 980

Materiały:
1. ”Reguły Gry w golfa i status amatora obowiązujące w latach 2008-2011”
2. „Decisions on the Rules of golf 2010-2011”
3. „Guidance on a competition”
4. „Rules In action”CD
5. „The Etiquette of Golf explained by Padraig Harrington”
6. Własne opracowania

sedzia

Formularz zgłoszeniowy do pobrania


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny