Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Pomoc dla Rajszewa

Zarząd Polskiego Związku Golfa popierając społeczną akcję pomocy dla obiektu golfowego w Rajszewie, zainicjowaną przez członków Klubu Golfowego First Warsaw Golf and Country Club, zwraca się do wszystkich polskich golfistów o pomoc w odbudowie domu klubowego, który został doszczętnie zniszczony przez pożar.

Zainteresowani udzieleniem pomocy proszeni są o wpłacanie pieniędzy na konto:
Stowarzyszenie Klub Golfowy „First Warsaw Golf and Country Club”
ul. Golfowa 44, Rajszew
05-110 Jabłonna

Kredyt Bank SA, III o/Warszawa, filia nr 2
ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa
nr rachunku bankowego: 15 1500 1126 1211 2007 2826 0000
Z dopiskiem: Pomoc dla Rajszewa
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie zbiórki z ramienia Klubu jest Pan Sławomir Michalski – Skarbnik (email: michalski.slawomir@gmail.com)

pozar


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny