Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Start programu Teraz Golf – Zielona Karta

Zarząd PZG uprzejmie informuje, że po zakończonych testach został oddany do użytku www.terazgolf.plserwis internetowy oficjalnego programu promocji golfa PZG i PGA – Teraz Golf, za którego pośrednictwem będą m.in. wydawane Zielone Karty PZG. Serwis i funkcjonujące w jego ramach aplikacje będą stopniowo rozbudowywane.

1. Serwis internetowy Teraz Golf
Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i nieodpłatne. Każdy zainteresowany podmiot: szkoła lub akademia golfa, niezależnie od posiadanej formy prawnej może zarejestrować się w serwisie (w tym również członek PGA Polska prowadzący działalność gospodarczą), po zaakceptowaniu jego regulaminu (rejestracja pod tym linkiem: http://www.terazgolf.pl/dla_szkol/). Po wykonaniu tej czynności, zarejestrowana Akademia Golfa otrzymuje login i hasło do serwisu. W dalszej kolejności, dokonuje wyboru instruktorów – członków PGA Polska, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkoleń. Akademia Golfa zarejestrowana w serwisie uzyskuje uprawnienia do zamieszczania w swoim profilu oferty handlowej, materiałów promocyjnych
i informacyjnych, w tym zdjęć.

2. Organizacja kursów na Zieloną Kartę
Akademie Golfa, które zainteresowane są organizacją kursów szkoleniowych i prowadzeniem egzaminów na Zieloną Kartę, po założeniu konta w serwisie www.terazgolf.pl, wysyłają na adres organizacja@pzgolf.pl maila z prośbą o przesłanie umowy regulującej zasady współpracy Akademii Golfa z PZG w zakresie prowadzenia szkoleń na Zieloną Kartę PZG i ich wydawania. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu Zarządu PZG w dniu 7 marca 2011 r. z menedżerami i właścicielami pól golfowych, opłata za wydanie Zielonej Karty PZG, pozostaje bez zmian tj. 100 zł brutto. Zgodnie z prośbami przedstawicieli pól golfowych wyprodukowane przez PZG karty będę przesyłane bezpośrednio na adres Akademii Golfa, a nie jak było to do tej pory – na indywidualny adres osoby uzyskującej Zieloną Kartę PZG. Wprowadzono również możliwość generowania certyfikatu uzyskania Zielonej Karty PZG, którym absolwent kursu będzie mógł się posługiwać do momentu uzyskania wyprodukowanej karty i będzie mógł ją otrzymać zaraz po zdaniu egzaminu.

3. Kto może egzaminować na Zieloną Kartę?
Do prowadzenia kursów na Zieloną Kartę są uprawnieni tylko i wyłącznie członkowie PGA Polska. Program szkoleniowy PGA Polska został szczegółowo określony w załączniku do umowy pomiędzy Akademią Golfa a PZG. Opublikowany będzie również na stronie programu Teraz Golf.

4. Kiedy ruszy akcja promocyjna programu Teraz Golf?
PZG planuje akcje promocyjne programu Teraz Golf. Jednak za nim zostaną rozpoczęte jakiekolwiek działania, musi zostać stworzony produkt. Kiedy serwis Teraz Golf zostanie wypełniony treścią i ofertami handlowymi Akademii Golfa, będzie można rozpocząć ogólnopolskie działania promocyjne.

5. Kto udziela informacji?
Osobą odpowiedzialną za obsługę programu Teraz Golf, jak również za administrację serwisem internetowym ze strony PZG jest kierownik organizacyjny Janusz Mojsiewicz – tel. 664 316 511 lub (22) 630 55 60; adres mailowy: organizacja@pzgolf.pl lub administrator@terazgolf.pl.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG