Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 04/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 stycznia 2011 r.

Zarząd uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Handicapowej PZG za rok 2010. Sprawozdanie Komisji w załączeniu.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG