Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 06/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa odwołuje Komisję Sędziowską w składzie – Przewodnicząca: Jolanta Makuch; Członek: Krzysztof Góra; Członek: Jerzy Błaszczuk. Jednocześnie powołuje na Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej Krzysztofa Górę, któremu zgodnie z § 31 ust. 2 Statutu PZG powierzone zostaje zadanie skompletowania pozostałego jej składu.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG