Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 09/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 lutego 2011 r.

Zarząd PZG podjął uchwałę o zatwierdzeniu harmonogramu cyklu turniejów PZGolf Junior Tour w 2011 r.
Lp.    Turniej                                      Termin                  Miejsce
1. PZGolf Junior Tour – 1    09-10.04.2011    Siemianowice Śl.
2. PZGolf Junior Tour – 2    21-22.05.2011    Pomiechówek
3. PZGolf Junior Tour – 3    13-14.07.2011    Paczółtowice
4. PZGolf Junior Tour – 4    26-27.07.2011    Konopiska
5. PZGolf Junior Tour – 5    16-17.08.2011    Kryniczno
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG