Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 10/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 lutego 2011 r.

Zarząd PZG podjął uchwałę o zatwierdzeniu budżetu cyklu turniejów PZGolf Junior Tour w 2011 r. zgodnie z umową pomiędzy PZG a firmą Mid Golf Maria Gaik.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG