Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 11/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 lutego 2011 r.

Zarząd PZG podjął uchwałę o zatwierdzeniu programu oraz budżetu szkoleniowego kadry narodowej juniorów w 2011r. Program szkolenia wraz założeniami finansowymi w załączeniu.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG