Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 13/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 lutego 2011 r

Na wniosek trenera głównego kadry narodowej Zarząd PZG podjął uchwałę o ustaleniu składu kadry narodowej w 2011r.
Wykaz zawodniczek i zawodników wchodzących w skład kadry narodowej juniorów
w załączeniu.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG