Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 16/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 lutego 2011 r.

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej za rok 2011r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG:

Marek Michałowski

Protokolant:

Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG