Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Walne Zgromadzenie Delegatów – sprawozdanie przyjęte

We wtorek 31 maja odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa. Na posiedzeniu Prezes Zarządu PZG Marek Michałowski przedstawił sprawozdanie z działalności związku, omówił bilans roczny, wyniki finansowe i założenia budżetu na rok 2011.

Zgromadzeni delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu bilansu PZG za rok 2010, a także podjęto uchwałę przyjmującą sprawozdanie Prezesa Zarządu i udzielającą Zarządowi PZG absolutorium za rok 2010.

Podjęto również uchwałę o akceptacji Jacka Sochy na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych, Skarbnika PZG.
Odbyła się również dyskusja nad projektem nowego statutu, jednak głosowanie nad jego przyjęciem nie było możliwe, ze względu na brak wymaganego quorum.

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG