Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 17/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 7 marca 2011 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa przyznał patronat honorowy turniejowi President’s Cup.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG