Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 20/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 21 marca 2011 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa działając z mocy upoważnienia § 28 ust. 3 Statutu PZG, podjął uchwałę o o ustaleniu kompetencji poszczególnych członków Zarządu tj.
– Prezes – Marek Michałowski
– Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Skarbnik PZG – Jacek Socha
– Wiceprezes Zarządu ds. prawnych i organizacyjnych – Grzegorz Puszkarski
– Wiceprezes Zarządu ds. sportowych – Janusz Sikora
– Wiceprezes Zarządu ds. sędziowskich i dyscyplinarnych – Paweł Laskowski

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG