Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zawiadomienie o zwołaniu Statutowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów

Na podstawie uchwały Zarządu nr 42/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r., podjętej zgodnie z § 23 pkt. 6 Statutu PZG, Prezes Zarządu zwołał Statutowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 30 września 2011 r., w pierwszym terminie na godzinę 17.30 oraz w drugim terminie na godzinę 18.00. Dokładne miejsce zebrania zostanie wskazane w ostatecznym zawiadomieniu.

Do pobrania: Zawiadomienie o zwołaniu Statutowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG