Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Ostateczne zawiadomienie o zwołaniu Statutowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów

Zarząd Polskiego Związku Golfa, w nawiązaniu do Zawiadomienia z dnia 16 sierpnia 2011 r., ostatecznie zawiadamia o zwołaniu Statutowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 30 września 2011 r., w pierwszym terminie na godzinę 17.30 oraz w drugim terminie na godzinę 18.00 w Sali Pałacowej Domu Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie.

W załączeniu:

a) Pismo przewodnie Prezesa Zarządu Marka Michałowskiego do Prezesów klubów golfowych zrzeszonych w PZG (pobierz)
b) Ostateczne zawiadomienie o zwołaniu Statutowego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 30 września 2011 r. (pobierz)

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG