Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 21/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 21 marca 2011 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa objął patronatem wystawę „Polski Golf”, która ma zostać zorganizowana w Centrum Olimpijskim w 2013 r.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG