Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów członkiem PZG

W listopadzie Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów zostało członkiem wspierającym Polskiego Związku Golfa. To krok ku upowszechnieniu i podnoszeniu poziomu wiedzy na temat przygotowania i utrzymania krajowych pól golfowych.

– Choć nasze organizacje działają w różnych obszarach to wspólnie możemy pracować na rzecz polepszenia warunków do gry. Nasza organizacja stawia sobie za cel wprowadzenie pewnej standaryzacji i kodeksu dobrych praktyk w zakresie przygotowania pól golfowych – mówi Piotr Janusz, prezes zarządu stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów powstało w maju 2004 roku. Zrzesza osoby zawodowo zajmują się intensywnie użytkowanymi trawnikami, ze szczególnym uwzględnieniem pól golfowych. Stowarzyszenie działa w zakresie organizacji różnorodnych imprez golfowych i zawodowych. Dzięki posiadanej osobowości prawnej współpracuje z najważniejszymi organizacjami o podobnym charakterze z całego świata, a w szczególności z Golf Course Superintendents Association of America.

Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów stawia przed sobą następujące cele:
– Integracja środowiska greenkeeperów i superintendentów
– Ułatwienie dostępu do najnowszej wiedzy światowej
– Ułatwienie wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy polskimi greenkeeperami
– Organizacja konferencji i szkoleń tematycznych
– Stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
– Włączenie się w międzynarodowe organizacje zrzeszające greenkeeperów FEGGA
– Stworzenie możliwości edukacji z ukierunkowaniem na greenkeeping
– Zapoczątkowanie badań naukowych z uwzględnieniem polskiej specyfiki IHAR Radzików
– Współpracę z Polskim Związkiem Golfa, PGA Polska i innymi organizacjami w zakresie promocji golfa, jako czynnej formy wypoczynku

http://www.golfpsg.org


 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG